Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
7. Reflektion och analys
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Reflektion och analys"
som kan påverka träningsresultaten.
Självreflektion
Reflektion kring din träningsutveckling
Svårt att ändra på saker man inte förstår
Öva dig på att formulera frågor till dig själv
Reflektion och återkoppling gällande dig som
person och din livsmiljö
Grundligt analysera situationen
Tid för reflektion efter varje träningspass
Skapa tillfällen där du i lugn och ro kan refl ektera
- t.ex. vid promenader eller liggande avkoppling
Du känner dig själv och din värld bäst
Självreflektion och lära känna dig själv. Ingen
annan kan göra det
Krävs ibland djupare reflektion för att hitta svaret
Analysverktyg - dataprogram, tester, appar
Hur går det?
Hur gick det förra veckan?
Hur har månaden varit och hur har året varit?
Stämmer situationen med uppsatta mål?
Varför går det som det går?
Har det framförts återkoppling?
Till sig själv- skriva ner / fi lma / reflektera
Avsätt tid och kontinuerligt planera in tid för
reflektion
För att det ska ge effekt, våga gå på djupet i
reflektionen och var rak och ärlig mot dig själv
Ta eventuellt hjälp av andra för att diskutera, få
svar på frågor eller få andra synvinklar
Djupare än ”går bra” eller ”går dåligt”, fråga
varför-varför-varför
Vid minskat stimuli och lugna stunder så kommer
ofta tankarna ifatt
Vid planerad refl ektion: stäng av allt digitalt
och yttre stimuli
Möjligen åka iväg någon eller några dagar för
att reflektera
Ta vara på eller skapa lugna stunder för kortare
reflektion
Både aktiv och omedveten reflektion
Krångla inte till saker:
inte övertänka istället för att göra eller prova
Även då det går bra så refl ektera kring faktorer som
är orsaken till detta
Kortare reflektion vid varje pass
Skriv ner och samla och strukturera din
reflektion och dokumentation
Ofta har man en övertro på vad man över tid kan
komma ihåg och vad man kan lagra i sitt huvud
Som med alla vanor, kan ta tid innan arbetet med
reflektionen går smidigare
Ofta är det fokus på att lära nytt men att internalisera
och refl ektera och prova den kunskap man lärt
sig är grundläggande
Ökad kunskap kring vad som på olika sätt påverkar
dig och din träning, hjälper när du ska reflektera
Skriva ner för att fortsätta bygga vidare på en
tankebana vid senare tillfälle
Självkännedom
Ärlighet
Lär känna dig själv
Ta reda på vad du själv vill och känner
Vid lugna stunder (till exempel lugna promenader,
stunder med få intryck eller vila) sker ofta en form
av omedveten reflektion då tankarna och lösningar
ofta hinner ikapp och det är viktigt att kontinuerligt
ge sig sådana tillfällen
Objektiv realitet – till slut börjar man tro på
dina egna påhittade skäl
Var ärlig mot dig själv och alltid använd rätt skäl
eller orsak inte ursäkter eller fel förklaring.
T.ex. ”jag hinner inte” jämfört med
”jag prioriterar inte eller har inte skapat tid"
Ibland kan dock okunskap spela en roll här,
men ta då reda på mer
Exempel på frågeställningar
Hur reflekterar du kring din träning?
Går du verkligen på djupet i reflektionen?
Tror du att det skulle kunna hjälpa din träning
framåt om du la mer tid på reflektion?
Vem skulle kunna hjälpa dig med detta?
Gå igenom dina träningsdagböcker för att
analyser eller reflektera kring din träning?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se