Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
6. Mental återhämtning och avkoppling
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Mental återhämtning och avkoppling"
som kan påverka träningsresultaten.
Vila hjärnan
Koppla av
Ladda batterierna
Vad får mig att må bra?
Slappna av
Tystnad
Lära sig slappna av
Skratta och känna glädje
Umgås med vänner
Fridfull miljö
Sinnesro
Naturupplevelser
Lugna aktiviteter
Lyssna på musik
Mindfullness
Meditation
Andningsövningar
Massage och beröring
Känna tacksamhet
Ideellt arbete
Försök uppskatta de små sakerna i tillvaron
Aktivt tänka positiva tankar ger positiv energi
Basal kroppskännedom
Qigong
Tai Chi
Oftare stänga av eller minska tiden du använder
digitala apparater
Skapa och ta vara på tillfällen att vila hjärnan
från inkommande stimuli
Mental inventering - skriv ner allt du tänker på
och som upptar dina tankar
Använd självskattningsskalor för att refl ektera
kring mående, stress och återhämtning
Hjälpa andra, engagemang i välgörenhet och
socialt arbete
Se och upplev nya saker och platser
Slappna av med tungan, ansiktet, andningen,
axlar, skuldror
Andningsövning: Andas in i 6 sekunder – håll
andan i två 2 sekunder och andas ut i 8 sekunder
Avslappningsövning. I liggande position:
Börja uppifrån, spänn nackens muskler och sen slappna av – spänn höger arm och sen slappna av.
Gå vidare genom hela kroppen och spänn en
muskel och sen slappna av.
Exempel på frågeställningar
I vilka situationer eller stunder känner jag mig helt
avslappnad, lugn och har möjlighet att verkligen
vila hjärnan?
I vilka situationer eller aktiviteter mår jag bäst,
känner mig glad och kan koppla bort oro och negativ
stress?
Hur tror jag att det skulle påverka mitt tränings-
resultat om jag la mer fokus och prioritering på
min mentala återhämtning
Vad är jag tacksam för i mitt liv? Varför är jag
tacksam för det?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se