Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
5. Stöd och nätverk
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Stöd och nätverk"
som kan påverka träningsresultaten.
Support
Assistans
Uppbackning
Uppmuntran
Någon att vända sig till
Råd och tips
Uppskattning
Bli sedd
Kontaktnät
Att bli påhejad
Bygga nätverk
Underhålla nätverk
Expandera nätverk
Starkt nätverk
Umgås med person som vågar ge dig ärlig
återkoppling
Personer som ger energi
Personer som får dig att växa
Att omge dig med personer som utmanar dig
Exempel på frågeställningar
Hur ser mitt nätverk ut?
Vilka är de viktigaste personerna i mitt nätverk?
Vilken hjälp har jag av mitt nätverk?
Hur kan jag expandera mitt nätverk?
Vilket värde tillför jag till de olika personerna
i mitt nätverk?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se