Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA STRUKTURELLA FAKTORER
4. Struktur och disciplin
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Struktur och disciplin"
som kan påverka träningsresultaten.
Konsekvent genomförande
Kontinuitet i genomförandet
Förberedelser
Förbereda sig i tid
Vara ordentligt förberedd
Ta ansvar
Strikta rutiner
Avtal med dig själv och hålla löften du givit till
dig själv.
Arbetsmoral
Kunna uthärda och ta dig igenom (eller förbi)
hinder och svårigheter
Göra den nödvändiga träningen trots att det
bär emot eller att motivationen är låg
Inte lämna något åt slumpen
Kvalitet i genomförandet
Noggrannhet i genomförandet
Håll dig till uppgjord plan
Omständigheter ändrar inte ansvaret
Se långsiktighet i planen
Strukturerade rutiner
Sätt gränser och egna regler för sig själv
Bestäm dig för vad du ska prioritera
Bestäm dig för vad du ska göra för uppoffringar
Vara punktlig och komma i tid
Inga påhittade ursäkter
Målfokuserad
Öva, öva, öva, och öva innan man lärt sig något
Att göra bättre varje gång, dag och säsong
Avsluta arbetet och göra klart uppgiften
Din reaktion på svårigheter som uppkommer. Tar
hjälp, klagar, skyller på andra, tar hand om, löser,
ser mer problem, borstar av sig, kommer med ursäkter
eller bortförklaringar
Kontrollera din känslomässiga reaktion när du blir
arg, förbannad eller frustrerad
Göra klart tidigt om du är villig att lägg in arbetet
och redo att göra uppoffringar. Tar tid och energi att
senare hela tiden väga är det värt det
Synen på hinder och utmaningar som något
som utvecklar dig
Kan vara en skön och friande känsla att ge sig hän
åt något och verkligen ge allt för att jobba mot något
Bekvämlighet
Söka obekvämt och inte bekvämt
Att göra ”det lilla extra” att alltid gör mer än som
krävs/ förväntas/ normalt eller som brukar ske
Blockera distraktioner
Exempel på frågeställningar
Vilka är dina principer?
Hur klarar du att leva ett mer inrutat liv?
Tycker du att disciplin, struktur och långsiktighet är
områden som gynnar dig och din idrottsutveckling?
Har du en plan för din dag?
Har du en plan för din nästkommande dag?
Vad är din reaktion på svårigheter som uppkommer?
Tar hjälp, klagar, tar hand om, löser, ser mer
problem, borstar av sig, kommer med ursäkter eller
bortförklaringar?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se