Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
7. Psykiskt mående
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion inom ”Psykiskt mående" som kan
påverka träningsresultaten.
Eventuella diagnoser
Eventuella psykiska sjukdomar
Eventuella trauman
Inga problem
Grundläggande mänskliga behov
Att bli sedd
Känsla av sammanhang och mening i livet
Var du är i livet mot vart du skulle vilja vara
Var du är i livet mot vart du förväntade dig att vara
Glad / Ledsen / Nedstämdhet
Ilska / Ångest / Nervositet / Skam
Upplevelse av meningsfullhet i livet
Olika situationers påverkan
Olika miljöers påverkan
Olika personers påverkan
Olika erfarenheters påverkan
Omvärldsstress (politik, terrorism, klimat, konflikter)
Sinnesstämning
Självförtroende
Självkänsla
Att tycka om sig själv
Att vara snäll mot sig själv
Acceptera sig själv
Självkritisk
Känslotillstånd
Emotionellt stabil eller instabil
Svart-vitt-tänkande
Vara dig själv
Att känna sig sedd och uppskattat
Att känna del av en gemenskap
Beroenden
Missbruk
Riskbruk
Utsatt för långvarig stress
Dina tolkningar av situationer/ subjektiv verklighet
Tacksamhet och förståelse för sina positiva
delar i livet
Förväntningar och förhoppningars påverkan
Förlåtelse - Ilska, agg, långsinthet påverkar bara dig
Bygg inte ditt mående på andras bekräftelse
Hur hanterar du andra personens negativa åsikter
och handlingar mot dig
Vetskapen om att tankar ofta inte är verkligheten
Viktig att inte vara högpresterande i alla livets delar
Att våga fråga om hjälp
Medvetenhet om bakomliggande orsaker till
psykiskt mående
Exempel på frågeställningar
Har jag någon att prata med eller vända mig till
om jag mår eller skulle må dåligt?
Om jag har en diagnos eller psykisk sjukdom,
hur tror jag att det påverkar min träning?
Hur tror jag att min träning eller mitt idrottande
påverkar mitt psykiska mående?
Finns det andra som har liknande problem som
jag inom idrotten?
Vilka erfarenheter, genom min idrottskarriär, har
jag kopplat till mitt psykiska mående?
Har jag någon form av beroende? Exempelvis
spelberoende, digitalt/mobiltelefonen, shopping?
Vilka perspektiv har jag på saker som oroar eller
stressar mig? Kan jag exempelvis se skillnaden på
små obetydliga saker och mer viktiga eller genuina
problem?
Vad kan jag påverka i mitt liv? Vad kan jag inte
påverka i mitt liv?
Hur påverkas ditt psykiska mående av uppkomna
fysiska skador?
Hur påverkas ditt psykiska mående av frekventa
eller återkommande fysiska skador?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se