Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
4. Personliga egenskaper och förmågor
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Personliga egenskaper och förmågor” som kan
påverka träningsresultaten.
Flexibel / Anpassningsbar
Introvert / Extrovert
Social kompetens
God lyssnare
Självständighet
Konsekvenstänk
Ledargestalt
Kreativ / Problemlösningsförmåga
Lyhörd
Ansvarstagande
Följare
Fötterna på jorden
Samarbetsförmåga
Uppmärksam
Förmåga att se helheten
Försiktig / Risktagande
Noggrann / Detaljfokuserad
Rättvis
Gillar utmaningar
Balanserad
Skapar drama
Förändringsbenägen
Ger adekvat beröm och återkoppling
Konservativ
Intelligent / Allmänbildad / Vetgirig
Ytlig / Djup
Trygg i sig själv
Envis / Viljestark
Empatisk / Omtänksam / Kärleksfull / Snäll
Självtillit
Självkännedom / Självinsikt
Får saker gjorda
Bekväm
Rationell
Sunt förnuft
Logiskt tänkande
Nervös
Framåtblickande
Rolig
Eftertänksam
Strukturerad
Tar dagen som den kommer
Konform till rådande normer
Har höga förväntningar på sig själv
Har höga förväntningar på andra
Ältande
Fokus på det som går att påverka
Krånglar till det
Bra på att formulera och uttrycka sig
Världsvan och berest
Opportunist
Fokus på träningen
Öppensinnad / Sluten / Tyst / Pratglad
Förlåtande
Personlig mognad
Integritet
Tålamod
Hjälpsam och vilja att hjälpa andra
Dagdrömmer
Positiv / Negativ
Ta emot och fråga om hjälp / Vilja att hjälpa andra
Strategiskt tänkande
Värdegrunder såsom etik och moral
Värderingar och prioriteringar
Tävlingsinriktad / Prestationsinriktad
Kognitiva förmågor
Stolthet
Prestige
Artig / Trevlig / Humor
Kort stubin / Aggressiv
Egocentrisk
Lagspelare
Impulsiv
Lugn
Eftertänksam
Trivs ensam
Ärlighet mot sig själv / Ärlighet mot andra
Prioriterar sig själv
Ärlighet mot andra / Pålitlig / Vill andra väl
Kreativ / Visionär
Energi
Realistisk
Rutinfast
Motståndskraftig och tuff
Balanserad
Hantera press
Lättlärd
Förmåga att kommunicera
Spänningssökande
Behov av säkerhet och trygghet
Veta sina gränser
Gillar kroppskontakt och närhet
Kroppsspråk
Kroppshållning
Förmågan att överkomma hinder och lösa problem
Förmågan att lära sig av misstag och bakslag
Förmågan att ta till sig och använda nya
kunskaper och färdigheter
Förmåga att se saker från andra personers
perspektiv och situation
Förmåga att identifiera och utrycka känslor
Förmåga att identifiera och hantera känslor
Förmåga att identifiera och hantera tankar
Exempel på frågeställningar
Hur skulle jag beskriva mig själv?
Hur har jag förändrats över tid? Idag jämfört med
ett år sedan? Idag jämfört med fem år sedan?
Hur tror jag att andra skulle beskriva mig?
Vilka är mina styrkor som person?
Hur börjar jag arbeta med att utveckla en egenskap
jag känner är viktig att förbättra?
Vilka egenskaper prioriterar jag att förbättra?
Vem kan jag vända mig till för stöd i reflektion?
Hur kan jag lära känna mig själv bättre?
Vilka egenskaper är viktiga för min idrott och träning?
Vilka egenskaper uppskattar jag hos personer
som finns runt mig?
Vilka kvalitéer tycker du generellt sett bäst om
hos andra personer?
Vilka goda egenskaper besitter jag idag?
Är jag öppen för att förbättra mig och även för
att ta emot konstruktiv kritik?
Vilka personer har påverkat dig mest och på
vilket sätt?
Vilka situationer har påverkat mig mest och på
vilket sätt?
Vilka erfarenheter har skapat de goda egenskaper
jag har idag? Varför?
Utav saker jag gjort och genomfört, vad har
påverkat mig mest och på vilket sätt?
Vilka värderingar har jag? Varför har jag dem?
Hur påverkar digitaliseringen i samhället
min sociala kompetens?
Vilka personliga egenskaper är viktiga i min idrott?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se