Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
2. Relationer
Nedan följer exempel på stödord för
reflektion inom ”Relationer” som kan påverka träningsresultaten.
Relationer och social miljö
Vänskap
Djupa relationer
Någon att prata med
Personer som du litar på
Närhet och ömhet
Positiva erfarenheter
Negativa erfarenheter
Exempel på frågeställningar
Har du någon/några nära vänner?
Hur ser din relation ut med din familj?
Hur ser din relation ut med din partner?
Hur ser din relation ut med din släkt?
Hur skulle du beskriva dina vänner?
Hur skulle du beskriva din familj?
Vilka personer spenderar du mest tid med?
Vilka personer har mest påverkan på dig?
Vilka erfarenheter har påverkat dig mest avseende relationer och kontakten med andra människor?
Vem eller vilka personer känner du att du kan lita på?
Vem eller vilka personer skulle du
kunna fråga om hjälp?
Vem eller vilka personer ger dig positiv energi?
Vem eller vilka personer kostar dig energi och
har en långsiktigt negativ påverkan på dig?
Hur skulle jag vilja förändra mina relationer?
Hur har mina relationer förändrats de senaste
1, 2, 5, 10, 15 åren?
Hur skulle jag gå till väga för att förändra mina
relationer?
Trivs du bättre ensam eller tillsammans med
andra människor?
Skriv ner tre personliga egenskaper som du tycker är viktiga hos personer som du vill ha i ditt liv.
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se