Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
15. Tur och slump
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Tur och slump"
som kan påverka träningsresultaten.
Tur
Otur
Slumpen
Uppkomna omständigheter som du omöjligt
kunnat påverka
Exempel på frågeställningar
Vad betyder tur och otur enligt dig?
Hur ökar jag sannolikheten för att ha tur?
Vad skulle jag säga att jag har haft tur med?
Hur har turen eller oturen påverkat din
idrottskarriär tror du?
Hur påverkar din syn på tur ditt agerande och
ditt tankesätt?
Hur kan jag påverka turen och slumpen till
min fördel?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se