Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
14. Val och beslutsfattande
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Val och beslutsfattande"
som kan påverka träningsresultaten.
Avsiktliga val
Tuffa val nu men belöning sen
Långsiktiga val
Förutse konsekvenser av olika beslut
Efteråt analysera konsekvenserna av olika beslut
Rationella beslut
Val under aktivitet / träningen
Kopplat till din identitet
Lite på sin känsla och intuition?
Beslutsångest
Logik, rimlighet och sunt förnuft
Medvetna och omedvetna val
Felaktigt rättfärdiga dina beslut
Analysera dina val i efterhand
Att ändra dina beslut
Beslutsprocess baserad på gamla erfarenheter
– i positiv bemärkelse
Beslutsprocess baserad på gamla erfarenheter
– i negativ bemärkelse
Snabba val
Innan beslut: Försök ibland få en objektivare bild
”Bara ta ett beslut” i relativt oviktiga frågor som
exempelvis val av musik just nu
Beslut och val som påverkar andra människor
Ett beslut som påverkar dina kommande
valmöjligheter
Val under press och stress
Vad eller vem har påverkan på dina val?
Att våga ta beslut
Hur påverkas beslut av att du är trött?
Hur påverkas beslut av att du är arg eller irriterad?
Hur påverkas beslut av att du är hungrig?
Lära sig att ta beslut snabbare
Stora och små beslut
Väga fördelar och nackdelar innan beslutstagande
Annan person ta beslut åt dig
Digital/IT hjälp att ta beslut åt dig
Automatisera val
Val - Jobba mot målet eller inte
Tankesättet vid ett val – Hur skulle jag råda om
det var till en vän?
Stödja fokus och prioritering genom att lära sig
avgränsa och säga nej
Dokumentera vissa val så att du i framtiden dels
kan analysera effekten av valet men också kan ta
(och kommer ihåg) samma val igen (om det hade
positivt utfall)
Idrottslig koppling: Öva, öva, öva, öva, så att vissa
beslut kommer mer instinktivt och automatiskt
Exempel på frågeställningar
Vilka beslut under en dag tror du är viktigare än
andra och kan ha en större påverkan på din dag?
Vad grundar du dina beslut på?
Är valet baserat på vad du generellt tycker eller
är det baserat på vad du känner just nu?
Har du gjort samma val tidigare och vad var
utgången / resultatet då?
Kommer du relativt fort till beslut?
Hur uthållig är du efter dina val är gjorda?
Om valet visade sig vara missgynnsamt för dig,
är du då snabb och beslutsam att ändra/ välja nytt?
Har du någon mentor eller någon som du kan
diskutera med angående olika val?
Kortsiktiga eller långsiktiga val?
Beslut baserat på godtycklig grund
Dopaminets påverkan på vilka val vi gör
Hur hanterar du svåra beslut?
Beslut som är riskfyllda?
Hur påverkar stolthet dina val?
Hur påverkar andras åsikter dina val?
Vid val, ställ dig frågan: Bidrar det till ett
bättre träningsresultat?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se