Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
13. Kunskap och inlärning
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Kunskap och inlärning"
som kan påverka träningsresultaten.
Lära mer, Lära nytt
Lära om
Lära av goda exempel
Lära av andra
Lära från sina egna misstag
Lära sig från andras misstag
Utbyte av kunskap
Lära känna din kropp
Lära känna din hjärna
Öppet sinne / Mottaglig för andra tankesätt
Lära rätt tidigt / från början
Kompetens, Kunskapsnivå
Utbildningsnivå
Teoretisk och praktisk kunskap
Tyst kunskap
Lära genom att lära ut
Medveten och omedveten inlärning
Kännedom om fördomar och myter
Kännedom om styrkor och svagheter
Kännedom om träningsfysiologi
Inlärningsmetoder
Söka kunskap via föreläsningar och kurser
Kännedom om aktuell forskning
Informationskällor - poddar, hemsidor, artiklar,
tidskrifter, föreläsningar, utbildning, böcker
Trovärdiga källor, Källkritik, Evidens
Konfirmations-bias
Söka efter synergiska effekter
Sök kunskap om att behandla orsaken inte
symptomen
Anpassa kunskapen till dig, din miljö och din
träning
Lära skillnaden mellan en automatisk och en
medveten tanke
Försök vara proaktiv och vara väl förberedd i din
träningsprocess
Inte bara konstant lära nytt utan även lära in,
ge tid att ta till dig ny kunskap, prova ny kunskap, internalisera ny kunskap
Att skriva ner din kunskap och dina tankar ger ofta
nya perspektiv och skapar mer ”utrymme i huvudet”
Exempel på frågeställningar
Vilken kunskapsnivå har utvecklingen nått i din
specifika idrott?
På vilken nivå och i vilken omfattning sker
forskning kopplat till din idrott?
Skapar du tid även för att ta in nya kunskaper
och inte bara konstant lära nytt?
Hur omsätter jag kunskapen till praktik?
Ifrågasätta kunskap - Hur kan jag använda det här?
Hur förbättrar jag min läshastighet?
Vilka utbildningar finns som jag skulle vara
intresserad av?
Fråga de som är eller har varit framgångsrika inom
din idrott. Hur har de lyckats, hur var deras väg dit
och önskar de att de visste i början som de vet nu?
(Detta är självklart individuellt och olika vägar passar
för olika personer men det kanske finns något
som du kan ta med dig)
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se