Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
11. Träningsmotivation
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Träningsmotivation" som kan
påverka träningsresultaten.
Drivkraft
Hungrig
Mättnad, nöja dig
Bekräftelse
Meningsfullhet
Motivationsnivå
Beröm, Uppskattning
Få uppmärksamhet
Bara gör
Känsla följer beteende
Självbestämmande
Inre motivation
Yttre motivation
Tron på din egen förmåga
Hållbar motivation
Kort- och långsiktig motivation
Stabil motivation
Varierande motivation
Positiv förstärkning
Använda negativ förstärkning?
Fokusera på små mätbara resultat
Små frekventa mätbara resultat ger positiv drivkraft
Klar målbild
Tänk i bilder och känslor
Skillnaden på ”Jag vill” mot ”Jag ska”
Motivation för träningspasset
Motivation när det inte går enligt plan
Motivation under olika delar av en säsong
Dela framgång med andra
Fira framgång
Motiverande att konsekvent förbättra dig och
överkomma hinder efter hinder
Se tillbaka på framsteg och hur långt du kommit
Konstant förbättring, nytt mål, nå, nytt mål, nå osv.
se framgång, fira framgång men aldrig mätt.
Skillnaden att nöja dig eller att vara nöjd
Se resan och processen
Bli så bra du överhuvudtaget kan bli
Dagliga mål, mål med träningspass, mål med en
tävling, mål med en säsong, mål med en karriär mål
med / kopplat till din egen prestation
Orubblig, obeveklig och stark tro, på att det ska gå
Tänk i bilder och känslor
Motivationen, ditt driv, din ambition går inte alltid
att sätta ord, teorier eller formler kring
Exempel på frågeställningar
Vad är dina erfarenheter hittills i din karriär kring
din motivation?
Varför har jag den motivation jag har?
Vad kan öka min motivation?
Hur högt prioriterar jag målen?
Hur tror du att det känns att nå målet?
Måste träningen allt vara rolig?
Är det bra att aldrig vara helt nöjd och ständigt
vilja utveckas?
Hur hanterar jag variation i motivation över tid?
Måste man alltid sätta ord på sin motivation
eller drivkraft?
Hur stort infl ytande och påverkan har jag på min
träning, mitt mål och mitt upplägg?
Hur påverkar andras attityd din motivation?
Exempel?
Kan stark motivation och passion i vissa fall komma
mer naturligt (och du behöver inte alltid förklara det
eller arbeta med det)?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se