Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA PERSONLIGA FAKTORER
10. Mentala aspekter kopplat till träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
”Mentala aspekter kopplat till träningen" som kan
påverka träningsresultaten.
Din totalupplevelse av träningen
Allt är möjligt
Mentalt förberedd
Lära sig tolka kroppens signaler
Vara medveten om sina tankar och tankemönster
Tankesättet och tron på att det går och på
vart du skapåverkar infl ödet av rätt intryck,
tankar, möjligheter
Våga tro att du kommer lyckas
Tro att du kommer lyckas
Tro på dig själv
Växa med uppgiften
Hantera rädslor
Nervositet
Lära sig när man har mer att ge
Tänker för mycket
Laddad, Tänd, Övertänd
Ångestfyllt
Ser fram emot
Vad drar jag mig för eller undviker
Bilden av dig själv i träningssituation
Fokusera på att vinna/nå målet inte på
att inte förlora
Beredd att genomlida hård träning
Bryr jag mig tillräckligt om målet för att uppleva
obekvämheten som krävs för att nå dit?
Att hantera prestationskrav
Våga utmana dig
Ta dig an och möta smärta och rädslor
Positivt förstärka väl utförda aktiviteter
Självprat - Varför kommer du klara uppgiften
Beredd att göra mer än konkurrenterna
Göra det som andra inte gör eller som andra inte
är villiga att göra
Associera dig med högre nivå och höj din identitet
och självbild succesivt
Sök dig till de som vill mer, till de som har lyckats
Umgås med personer som lyfter dig
Spendera tid på platser eller med människor som
är eller har varit där du vill befi nna dig
Bekanta dig med nästa nivå
Förståelse för att du kan nå en högre nivå och att
dina tankar antingen kan sätta gränser för dig eller
kan hjälpa dig framåt
Le när det är jobbigt, det vill säga gör ett
fysiskt leende när det är tufft. Kan påverkan din upplevelse och känsla
Visualisering - t.ex. föreställ / tänk dig in i en
situation upprepade gånger för att förbereda dig
inför detta eller använd för att utveckla
utförandet av en rörelse
Virtual Reality (VR) som hjälp att vid visualisering
Visualisera för att skapa en ökad
förberedelse och självförtroende inför en
uppgift, rörelse, eller situation
För att kunna jobba vidare vid intensiva stunder
försöka fokusera på annat eller välkomna smärtan
eller se att det är nu som du växer / närmar dig vinsten
eller hitta mantra att upprepa.
Skapa och kontinuerligt förstärk ett fi ktivt mentalt
rum / plats som du kan tänka dig in i och som ger
dig lugn, känsla av harmoni, avslappning eller som
hjälper dig att stänga ute omvärlden och störningar
Vill man uppnå något högre och större krävs det
också att man gör mer än som krävs och förväntas
Skapa och kontinuerligt förstärk ett fi ktivt
mentalt rum / plats som du kan tänka dig in i och
som gördig laddad, fokuserad, redo, och som får
igång dig inför uppgiften.
Programmera dig / lära dig att bryta dig ur din
bekvämlighetszon via att frekvent göra små saker
som känns utmanande. Det behöver inte alltid vara
kopplat till träningen. Exempel kan vara att konversera
med okända personer, pröva helt nya aktiviteter,
besöka nya platser eller läsa böcker som till en
början känns svåra
Leta upp miljöer och situationer som får dig att växa
Exempel på frågeställningar
Hur ofta visualiserar jag tränings- eller tävlingssituationer?
Vilka områden inom detta behöver jag arbeta med?
T.ex. nervositet inför utförande eller publiken eller
prestationsladdade ögonblick?
Är jag förberedd på vad träningen kommer
krävaav mig?
Vem kan jag vända mig till om jag har frågor
eller funderingar kring detta?
Finns det personer jag kan prata med som har
upplevt liknande situationer?
Hur tränar jag upp och förbättrar mina
mentala styrkor?
Ställ frågan: Varför kommer jag klara detta?
Skapa och kontinuerligt förstärk ett fi ktivt mentalt
rum / plats som du kan tänka dig in i och som ger
dig lugn, känsla av harmoni, avslappning eller som
hjälper dig att stänga ute omvärlden och störningar.
Har jag alltid haft det nuvarande tankesättet
(till exempel: stark vilja att vinna!!) eller har det
ändrats över tid? Varför?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se