Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
9. Återkoppling och analys i stunden under träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Återkoppling och analys i stunden under träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Rörelseanalys
Analysera via att filma
Någon som ser på och ger återkoppling
Väggspeglar för egen bedömning
Att själv utvärdera rörelserna
Via digitala verktyg analysera mätvärden
Biofeedback i stunden under träningen,
exempelvis puls eller laktat
Exempel på frågeställningar
Vad har jag använt tidigare för att analysera
min träning?
Vad skulle jag behöva lära mig mer om
gällande träningsanalys?
Vart kan jag vända mig med frågor eller för
utbildning?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se