Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
8. Belöning kopplat till träningen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Belöning kopplat till träningen"
som kan påverka träningsresultaten.
Egna belöningar
Belöningar från annan
Fysiologiska belöningar
Ekonomiska belöningar
Hälsomässiga belöningar
Känslomässiga belöningar
Idrottsliga och sportsliga belöningar
Frekvens på belöningar
Storlek på belöningar
Variera belöningen
Belöning efter utförd prestation
Belöning efter uppnått delmål
Exempel på frågeställningar
Hur reagerar jag på olika former av belöning?
Vilka belöningar har jag skapat eller fått tidigare?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se