Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
7. Positivt stimuli under träningspass
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Positivt stimuli under träningspass"
som kan påverka träningsresultaten.
Yttre stimuli
Känslomässigt stimuli
Visuellt stimuli
Stimulerande musik
Stimulerande publik
Stimulerande plats
Exempel på frågeställningar
Vad stimulerar mig att, under ett träningspass,
prestera bättre?
Hur påverkar musik din träningsupplevelse
och prestation?
Vilken musik ger dig extra energi?
Vilka personer stimulerar dig till att prestera
bättre under ett träningspass?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se