Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
5. Träningsinspiration
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Träningsinspiration"
som kan påverka träningsresultaten.
Vem ger inspiration?
Vad ger inspiration?
Målbild kan ge inspiration
Förebilder kan ge inspiration
Vilken frekvens av inspiration behöver jag?
Fråga andra i liknande situation vad eller vem
som inspirerar dem
Exempel på frågeställningar
Vad inspirerar mig?
Vilka böcker finns som inspirerar mig?
Finns det personer i min närhet som inspirerar mig?
Hur ofta behöver jag fylla på med inspiration?
Kan visualisering skapa inspiration?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se