Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
4. Träningsglädje och lustfylldhet
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Träningsglädje och lustfylldhet"
som kan påverka träningsresultaten.
I zonen
Roligt att träna
Givande
Välbefinnande
Lycka
Upplevelserikt
Njuta
Känsla för idrotten
Rörelseglädje
Adrenalin, Dopamin, Endorfin
Flow
Passion
Skönt att verkligen ta i
Exempel på frågeställningar
Beskriv vad i träningen och idrotten som får dig
att må bra?
Vilka positiva känslor väcker idrotten hos dig?
I vilka stunder, kopplat till träningen upplever
du störst positiva känslor?
Har detta förändrats över tid?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se