Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
3. Närhet och möjligheter till träningsformer och platser
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Närhet och möjligheter till träningsformer och platser"
som kan påverka träningsresultaten.
Hur tar du dig till och från träningen, transportsätt
Tidsåtgång för transporter
Avstånd till träningsplats
Träningstider, Öppettider
Nivå klubben, tränarna, medidrottarna
Exempel på frågeställningar
Vilka alternativa transportsätt har du till din träning?
Finns möjligheter att utvecklas i din nuvarande
klubb eller miljö?
Närhet/ tillgång till kvalificerade tränare och
idrottare?
Behöver du träna på annan ort för att komma
till nästa steg i din utveckling?
Kvalificerad tränare eller bättre klubb i annan stad?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se