Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
2. Social träningsmiljö
Nedan följer exempel på stödord för reflektion
inom
”Social träningsmiljö"
som kan påverka träningsresultaten.
Samvaro och gemenskap
Gruppkänsla, Lagkänsla
Utbyte av kunskap
Återkoppling
Skicklighetsnivå på utövare omkring
Kännedom om varandra
Konkurrens
Möjlighet att träna själv eller tillsammans
Högt i tak
Stöttande miljö
Hierarki
Gruppdynamik
Gruppsykologi
Gemensam värdegrund
Kommunikation
Trygghet
Gemensamma regler
Att känna sig välkommen och trygg kan
främja prestation
Uttalade regler och förhållningssätt
Outtalade regler och förhållningssätt
Ordlösa beteenden och olika typer av kroppsspråk
Exempel på frågeställningar
Tränar jag i en miljö som hjälper mig framåt och
gör mig bättre?
Hur kan jag bidra för att skapa en miljö där vi har
en hög ambitionsnivå?
Hur kan jag bidra för att skapa en miljö där vi
verkligen trivs tillsammans?
Har vi tillfällen att verkligen diskutera hur vi har
det och hur vi vill ha det i vår grupp eller klubb?
Hur tror jag att mina klubbkamrater uppfattar mig?
Hur är min sociala kompetens?
Vad bidrar jag med till den sociala gemenskapen?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se