Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
11. Organisationen
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Organisationen"
som kan påverka träningsresultaten.
Nationella förbundet
Internationella förbundet
Föreningen, Klubben
Laget
Träningsanläggningen
Exempel på frågeställningar
Är föreningen välorganiserad?
Hur kan jag eller vi skapa en tydligare och bättre
organisering av föreningen?
Har föreningen en positiv eller negativ inverkan
på mig och mitt idrottsutövande?
Fungerar demokratin i föreningen?
Blir alla medlemmars åsikter tagna på allvar?
Hur mår föreningen ekonomiskt?
Får jag den hjälp jag behöver av föreningen?
Hur bidrar jag till att skapa en välmående förening?
Har föreningen en tydligt uttalad värdegrund?
Hur överensstämmer föreningens värdegrund
med min?
Hur sköts de dagliga rutinerna (exempelvis
administration, ekonomi, städning, tvätt, beställningar,
fram och -undanplockning, öppning,
stängning)?
Hur ser föreningens långsiktiga plan ut?
Vilka ekonomiska förutsättningar har ditt
idrottsförbund?
Vad kan jag påverka i organisationen och vad
kan jag inte påverka?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se