Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
INDIREKTA MILJÖFAKTORER
10. Personal
Nedan följer exempel på stödord för reflektion inom
Personal"
som kan påverka träningsresultaten.
Tränare, Coach, Instruktör
Huvudtränare, Andretränare
Specialtränare, Fystränare
Individuell tränare, Personlig tränare
Rådgivare, Mentor, Lärare
Nutritionist, Dietist, Kostrådgivare
Manager, Sportchef
Sportagent, Sportmanager
Naprapat, Kiropraktor
Fysioterapeut, Sjukgymnast
Psykolog, Idrottspsykolog, Mental tränare
Läkare, Fysiolog, Sjuksköterska
Hälsopedagog, Arbetsterapeut
Kock, Måltidsansvarig
Massör
Administratör, Assistent, Materialansvarig
Statistiker, Dataanalytiker, Forskare
Exempel på frågeställningar
Vilka är mina erfarenheter från de tränare jag
har haft?
Vilken kompetens skulle jag behöva ta hjälp av
för att vidare utveckla min träning?
Hur kan jag eller laget skapa ett ekonomiskt
utrymme för att ta in mer hjälp och personal?
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
  Start Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se