Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Marginalerna på din sida
Nu finns ”Marginalerna på din sida” som uppdaterad upplaga. Boken omfattar 77 faktorer som påverkar ditt resultat. Det centrala budskapet i boken är att visa på att det är många delar i en person eller lags miljö som påverkar träningen och prestationen. Boken finns att beställa på bland annat Adlibris sida HÄR
Boken tar upp faktorer som t ex
Träningsmotivation
Boken tar upp faktorer som t ex
Nutrition och kost
Boken tar upp faktorer som t ex
Behandlingar
Boken tar upp faktorer som t ex
Sömn
Boken tar upp faktorer som t ex Träningsmiljö Boken tar upp faktorer som t ex Träningsvolym
Boken är uppdelat i två kategorier: Indirekt- och direkt påverkan. Skillnaden kan beskrivas som att indirekt påverkan är bakomliggande faktorer som är mer subjektiva och som påverkar förutsättningar för de direkta faktorerna. Direkt påverkan är de faktorer och variabler som mer konkret, fysiologisk- och idrottsligt påverkar träningen. För varje idrott och träningsform finns det självklart fler kategorier och variabler som är specifika för just den denna. Vidare kommer en utmaning att tillämpa modellen (HMIDTP) genom att analysera, fördjupa sig i och öka sin kunskap kring de områden som man väljer att prioritera och arbeta med.
Till första sidan
    Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se