Helhetsmodell för Indirekt och Direkt
träningspåverkan (HMIDTP)

Indirekta faktorer Direkta faktorer Mer info
Påverka träningsresultatet
För att optimera möjligheterna att nå mål och maximera träningsresultat visas på sidan, i punktform, en helhetsmodell med 77 indirekta och direkta faktorer som påverkar resultatet.
Sidorna beskriver
IDÉN OM att det finns fler eller bättre sätt att nå målet
FAKTORER som påverkar prestation och resultat
VERKTYG för att systematiskt reflektera över hur du steg
för steg arbetar mot målet
Hur använder du sidan?
Sidorna med de 77 faktorerna, som kan påverka ditt resultat, är främst tänkta att användas vid grupparbeten och diskussioner i grupp. Naturligtvis går det också bra att självständigt gå igenom sidorna steg för steg och reflektera över de olika delarna.
TIPS: Om du arbetar i grupp, blir det lättare att överblicka helheten om du / ni använder en projektor eller storbildsskärm.
Klicka på t ex Indirekta Faktorer
så visas de aktuella punkterna.
Klicka vidare på respektive punkt som är aktuell för dig eller din grupp. Längre ned på sidan hittar du tipps om hur du kan reflektera över varje punkt.
Ny bok ute nu
Nu finns ”Marginalerna på din sida” som ny och uppdaterad upplaga. Boken omfattar 77 faktorer som påverkar ditt resultat. Det centrala budskapet i boken är att visa på att det är många delar i en person eller lags miljö som påverkar träningen och prestationen.
Läs mer om boken HÄR
Boken finns att beställa på bland annat Adlibris sida HÄR
Indirekta- och
direkta faktorer
Modellen är uppdelat i två kategorier: Indirekt- och direkt påverkan. Skillnaden kan beskrivas som att indirekt påverkan är bakomliggande faktorer som är mer subjektiva och som påverkar förutsättningar för de direkta faktorerna.
Direkt påverkan är de faktorer och variabler som mer konkret, fysiologisk- och idrottsligt påverkar träningen.
För varje idrott och träningsform finns det självklart fler kategorier och variabler som är specifika för just den denna. Vidare kommer en utmaning att tillämpa modellen (HMIDTP) genom att analysera, fördjupa sig i och öka sin kunskap kring de områden som man väljer att prioritera och arbeta med.
 
Diskutera och reflektera
Genom att, i grupp eller individuellt, systematiskt
diskutera och reflektera över ovanstående punkterna
kan träningsresultaten maximeras.
Vägledning för diskussionen finns under INFO

Följ oss på
Instagram
    Start
© Martin Larsson
martin@traningsresultat.se